Szív egészsége artériás fibrilláció, Hungarian Society of Cardiology


Recommended Articles A vegetatív idegrendszer fontos és döntő szerepet játszik a pitvarfibrilláció kialakulásában, fenntartásában, fennmaradásában és megszűnésében.

szív egészsége artériás fibrilláció

Az autonóm tónus befolyásolhatja az aritmia szubsztrátját és a triggermechanizmusokat. Összefoglaló munkánkban áttekintjük a vegetatív idegrendszer és a pitvarfibrilláció kapcsolatát, leírjuk a speciális neuroanatómiai viszonyokat, ismertetjük a baroreflex és más autonóm reflexek szerepét a pitvarfibrilláció elindításában, fenntartásában és megszűnésében.

szív egészsége artériás fibrilláció

Kitérünk továbbá arra, hogy a pitvarfibrilláció kuratív gyógyítására alkalmazott percutan katéterablatio, a pulmonalis vénák izolációjának kiegészítése neuroablatióval hogyan és milyen mechanizmusok alapján befolyásolhatja ezen autonóm hatásokat s azok következményeit.

Befejezésül kísérletet teszünk a gyógyszeres terápia összefoglalására.

A vagális és adrenerg pitvarfibrilláció elkülönítése napjainkban még csak igen csekély terápiás konzekvenciával jár. Barold, H. Pacing Clin.

szív egészsége artériás fibrilláció

Tomassoni G. Effect of increased parasympathetic and sympathetic tone on internal atrial defibrillation thresholds in humans Pacing Clin.