Iu egészségügyi org szívvizsgálat


READ Dr. Írhat a szerzõnek: kendep uhu. Kende Péter korábbi könyveirõl Lectori salutem! Tisztelem, becsülöm és szeretem az orvosokat — legalábbis mindazokat, akiktisztességgel, becsülettel és az orvosi szakmában erkölcsi minimumnakszámító felelõsségérzettel végzik munkájukat.

Amikor januárjában megjelent Mik vagytok Ti, Istenek?

Please wait while your request is being verified...

Visszautasítom, kikérem magamnak, nem igaz! Olyan könyvet írtam — ésmost is ez a föltett szándékom —, amely a tisztességes, lelkiismeretes orvosokmindegyikének védelmét szolgálja.

 • Tömegpont kinematikája és dinamikájaKinematikai alapfogalmak: koordinátarendszer, vonatkoztatási rendszer, helyvektor, pálya, út, elmozdulás, sebességvektor, gyorsulásvektor.
 • Lásd mindent a magas vérnyomásról
 • Tanácsot csak a képek megtekintése után tudok adni.
 • Szívegészségügyi hónap feladatlapok gyerekeknek

Igen, igen! Éppenséggel védeni akaromés — amennyire rajtam múlik — meg is védem azokat, akik kötelességtudóak,kellõen felkészültek, s megelõzõ-gyógyító munkájukat így végzik. Megkívánom védeni az igaztalan támadásoktól mindazon orvosokat, akik úgydolgoznak, amint az tõlük elvárható.

iu egészségügyi org szívvizsgálat

Ha lerántom a leplet a linkekrõl, aslendriánokról — azzal objektíve védem azokat, akik nem ilyenek. Mert igenisvállalom: támadom azokat az orvosokat, akik felkészületlenek,lelkiismeretlenek. Megengedhetetlennek tartom, hogy dolgozhassanakorvosok felelõtlenül, tisztességtelenül, oda nem figyelve. Igen, ez ellen fölakarok lépni. S ha õk is merészelik magukat orvosnak nevezni, akkor velükszemben valóban orvos-ellenes könyvet írtam és írok. Ám újra könyörgök mindazon doktoroknak, akik nem tartoznak ebbe iu egészségügyi org szívvizsgálat —még mindig reménykedem — viszonylag szûk körbe, hanem abból a talánnagy többségbõl valók, amely felelõsen és tisztességesen dolgozik a betegekérdekében, dacára a rettenetes — de nem kis hányadban az orvoslobbihibájából konzervált — körülményeknek, ismerjék el, éppen az õ érdekük,hogy kilökjék maguk közül az oda nem valókat.

Ma még az orvostársadalom vezetõ körei — ahelyett, hogy ezt tennék —falaznak, eltussolnak, elvtelenül védik a mundér becsületét. A Magyar OrvosiKamara etikai bizottságai — ez tényszám! Miközben több száz pertvesztettek el kórházak, miközben több ezer esetben mindenki pontosan tudta,hogy az orvos disznóságot követett el.

Tessék majd ebbe belegondolnimindazoknak, akik elolvassák a Na, Samu! Belõled se lesz jó orvos! Zalányi Sámuel végigtarolta fél Magyarországot — Szegedtõl Keszthelyen át Mosonmagyaróvárig —, mûhibáksorozatát követte el, vagy tucatnyi ember halála szárad a lelkén.

Nos, mittetszik gondolni, mi történt ezért vele? Igen, igen, jól tetszik sejteni: semmi.

 1. Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
 2. DEBRECENI EGYETEM TÁJÉKOZTATÓ - PDF Free Download
 3. Kérdésem a következő lenne.
 4. Dr. Kende Péter - Orvosi műhibák II. | csepeli-joszerencset-he.hu
 5. Szívritmuszavar műtétre
 6. Hipertónia kezelése népi módszer
 7. Koleszterin és vérzsír ellen: Sztatin, Lizin, Prolin C-vitamin Válasz - Olvasómnak rész
 8. Veleszületett köldök-sipoly esete.

Ma is orvosként dolgozik, Szegeden rendel. Egyik helyrõl sem fegyelmiveltávolították el, csak amúgy úri módon elengedték vagy baráti hangoneltanácsolták, mi több, magasabb posztra segítették; nem csukták le, nemtiltották el, nem iu egészségügyi org szívvizsgálat föl. Kollégái, nem is csak a teljes magyarnõgyógyászszakma pontosan ismeri dolgait, konferenciákon, szakmaitalálkozókon kuncogva érdeklõdnek egymástól: — Samu most éppen hol tarol?

Nos, úgy vélem, ez tarthatatlan gyakorlat. S ha az orvostársadalom maganem fogja ezt a problémát pillanatok alatt megoldani — ha iu egészségügyi org szívvizsgálat lesz úrrászerecsenmosdató, magát a társadalmi értékítéleten felül iu egészségügyi org szívvizsgálat —, kénytelen lesz tudomásul venni, hogy helyette ezt külsõ erõ, abetegtársadalom fogja megtenni.

Betegségének egyik fõ tünete, hogyválasztott képviselõin át nem képes akaratát kellõen érvényesíteni. Az azegészségügyi miniszter, aki a bársonyszékbe ülése elõtt az orvosi kamaraelnökeként ténykedett, be fog hódolni a nagy hatalmú professzoroknyomásának, s mindaddig nem fog érdemi változásokat beindítani, amíg errekomoly társadalmi erõk rá nem kényszerítik.

Eddigi négy szabadon választottkormányunk még megengedhette magának, hogy ügyet se vessen a spontántársadalmi kezdeményezésekre, hogy lesöpörje az asztalról a polgárok sajátszervezõdéseit, kinevesse az egész civil szférát, úgy, ahogy van. Ám ez nemlesz mindig így! Az a söprûsokkal kevésbé fog válogatni, és durvábban végzi majd a dolgát!

Jobb volnanem megvárni, amíg idáig fajulnak a dolgok. A helyzet pedig rohamosan romlik. Amennyiben az eredmény, aproduktum felõl próbálok visszakövetkeztetni az orvosi tevékenységminõségére, vagyis hatékonyságára, a magyar egészségügynek, a magyardoktoroknak nincs sok okuk a dicsekvésre. Magyarország a kevéssé elõkelõ Világelsõk vagyunk mind a szív- és érrendszeri, mind a daganatosmegbetegedések okozta halálozás terén. Mondhatják erre, ez a rendszer, azegészségügy egészének felelõssége.

Részben igen, de részben az egyesorvosoké is, akik — bár kétségkívül a rendszer nyomásának engedve, azalapvetõen rossz felfogású finanszírozás szorításában — nem a beteg egészétpróbálják kezelni, hanem csak a tüneteit, egyáltalán nem foglalkoznakmegelõzéssel, csak akkor veszik kézbe az embert, ha már jól megbetegedett.

MIK VAGYTOK TI, ISTENEK? Orvosi műhibák 2. - CSG Consulting

Igaz — és ez rendszerváltó négy kormányunk közös, együttes bûne —, amintugyanez a kutatás az egészségügyi finanszírozási rendszereket mérte össze,abban kicsivel még silányabb, a A fejlett országokban általában a sokkalmagasabb GDP 10 százalékát fordítják egészségügyre, nálunk 4,6-ot, smostanában ez inkább csökkenni látszik, mint emelkedni. Azt vélelmezem, szintén keményen romlik a helyzet konkrétan az orvosimûhibák területén; tartok tõle, egyre több és több mûhiba történik, sõt, szemnyomás hipertónia is.

Ám ez puszta feltételezés, hiszen a mûhibákról nem léteznekadatok. Miért nincsenek? Mert az orvosi mûhibák döntõ többsége soha nemderül ki. Iu egészségügyi org szívvizsgálat iu egészségügyi org szívvizsgálat, hány, de hány olyan eset fordul elõ, amelybensikerül teljesen titokban tartani az elkövetett disznóságokat? Milyen gyakorivajon, hogy a kórház patológusa ebéd közben diskurálva kedélyesen közlikedves kollégájával: — Ugye te is tudod, azt a vörös csajt nem kellett volnamegoperálni, ma is élhetne?

És mit szólsz, milyen finom ez a borjúpörkölt? Olyan társadalomban, olyan világban élünk ma, amely mindent egybegyúr,persze azt is, amit nem kéne. Az orvostársadalom — amióta létezik orvoslás —mindig másfajta, magasabb etikai normák szerint élõ kaszt volt, mint atársadalom többi rétege.

Az elmúlt évtizedekben — és e tekintetben alig vankülönbség rendszerek között — sikerült az orvoskasztot erkölcsileglezülleszteni a társadalom általános és sebesen romló morális szintjére.

Betekintés: Dr. Kende Péter - Orvosi műhibák II.

Hihetetlen erkölcsi mélységekbe sikerült eljutni. És nagyon tévednek, akik eztleegyszerûsítve azt mondják: ez paraszolvenciakérdés.

Rég több, magas vérnyomás kezelésének megbeszélése többannál! Ha a Fidesz venne egy mély lélegzetet, és jövõ év elején valamennyiorvos fizetését megszorozná tízzel — az erkölcsi viszonyok valószínûlegnemhogy nem válnának jobbakká, de rosszabbak lennének. Ahol ugyanis agyógyítás ennyire pénzkérdés, ahol minden a pénzrõl szól, ott pénzzel márnem lehet javítani.

Machiavellisztikus megközelítés lesz, de lehetséges, hogy ez a folyamatnem csupán lezüllés volt, hanem szándékos lezüllesztés is. Igyekeznek hát kiválogatni az orvosokközül azokat, akik tudnak lojálisak lenni, akik hajlandók hazudni, akiknek anyakába gyeplõt lehet tenni, akiknek uralmát tehát meg lehet kérdõjelezni. Azokból lett-lesz fõorvos és professzor, aki jó párttag, jó párttitkár, majdrendes magyar MDF-es, kedves Fidesz-szimpatizáns, s nem abból, aki aképességei alapján rászolgált.

Ezek az urak azután aki gyógyította a magas vérnyomást és milyen eszközökkel magukhozhasonló, ám ha lehet, kicsivel szerényebb kvalitású helyetteseket,beosztottakat kerestek maguk alá.

A szakmai színvonal pedig süllyedtsüllyed.

iu egészségügyi org szívvizsgálat

Eközben több területen is szisztematikus hazugságokra kötelezték adoktorokat. Gondoljunk csak az adatközlések rendszerére, a megbízhatatlanhalálozási statisztikákra, arra, hogy évizedeken át nem készült áttekintés anépesség egészségi állapotáról.

Mindennek az a következménye, hogy azorvosnak fogalma nincs róla, valójában mi tevékenységének az eredménye.

iu egészségügyi org szívvizsgálat

Arégi kínai orvosok akkor nem kaptak fizetést, ha pácienseik megbetegedtek,mondván, a doktor rosszul dolgozott. A magyar orvosok mindig csak akkor ésarra kapnak fizetséget, ha beteg emberek veszik körül õket, s azokkalbabrálhatnak. Ám ehhez újra hazudozniuk kell, a hazugságban teszikérdekeltté õket. Hiszen az Országos Betegbiztosítási Pénztár, az OEP — túlazon, hogy egy fillért sem hajlandó adni sem megelõzésre, sem például arra,hogy az orvos beszélgessen is a elemi szív egészség, hátha kiderül az is, mitõl betegszerencsétlen — alulfinanszírozza a betegellátást.

iu egészségügyi org szívvizsgálat

Vagyis arra kényszeríti adoktort, hogy többet írjon be a papírba, mint amennyit ténylegesen nyújt, hogya kórház megkapjon annyi pontot, s annak alapján annyi pénzt, hogy még éppéletben maradjon. Majd — mivel tudja, hogy az orvos föléhazudta az ellátást —lejjebb veszi a pontok értékét, ugyanannyi pontért kevesebb pénzt ad. Ezzelazt éri el, hogy az orvos még többet lesz kénytelen hazudni, s a kör bezárult,a spirál így megy egyre följebb, följebb.

Miközben mindenki hazudik, mindenkihazugnak tartja a másikat, iu egészségügyi org szívvizsgálat egész rendszert egyedül a bizalmatlanság tartjaössze. Teljesen normális ebben a szisztémában, hogy a fõorvos kénytelenrendre utasítani az igazmondó beosztott orvosokat, tevékenységüket ostobahibának minõsítve, hiszen az orvosnak hazafias kötelessége sok-sok pontottermelni, hogy az intézmény fönnmaradhasson.

Aki nem hazudik, ne is egyék! S mindeközben egyetlen valakirõl nem esik szó: a betegrõl. Az nem számít. Hiszen a fából vaskarika teljesítményfinanszírozás — amely az orvost iu egészségügyi org szívvizsgálat fogyasztásában teszi érdekeltté — oda vezet, hogy csakreménykedhetünk, a beteg nem kapja meg mindazt, amit ráírnak a lapjára,mert attól bombabiztosan felfordulna.

Van egy másik igazi nagyhatalom is a finanszírozó OEP mellett: a gyógyszergyárak. Akik el akarják adni a termékeiket, tehát szükségük vanazokra a doktorokra, akik a Nyugaton a divatból már jórészt kiment vagyéppen túlhaladott, jobbakkal lecserélt pirulákat megetetik a betegekkel. Azorvostovábbképzés zömét ma már a gyógyszergyárak finanszírozzák — denem ingyen. Igaz, gálánsak. A konferenciák jelentõs része Argentínában,Thaiföldön, a Maldív-szigeteken és hasonló helyeken zajlik. Csoda-e iu egészségügyi org szívvizsgálat, ha adaganatos betegekkel foglalkozó orvos néhány pohár bor után nyíltanbevallja: — Én bizony azt a gyógyszert írom föl, amelyiknek a gyártójaArgentínába utaztat.

A beteg úgyis meghal, neki tök mindegy, én meg miértne utazzam Argentínába, ahol még nem jártam?